Jämställdhet och klimatet: de två ödesfrågorna det talas lågt om

I årets val kan man förvillas att tro att det är om jobbpolitiken som ödesfrågan står. Nog kanske det kommer vara den politiken; satsningarna på a-kassa, utbyggnad av välfärd, RUT och ROT, som avgör när du och jag väljer var vi lägger vår röst. Men det finns två frågor som är avgörande för vilket öde som vårt samhälle kommer att gå till mötes. Det ena är politik som ökar jämställdhet och den andra är politik för att rädda klimatet. Det är kring dessa områden som den politiska debatten borde stå. Tyvärr har den politiska debatten inte fokus kring jämställdhet och klimat, detta till trots att det är avgörande för vår framtid. Detta också till trots att både jämställdhetspolitik och klimatpolitik är det som kommer behövas för en hållbar jobbpolitik. Förhoppningsvis kommer vi att få se  en ändring på fokus i just debatt och i samtal kring vilka frågor som bör avgöra valet. För det finns politik för både jämställdhet och för klimatet. Om jag kunde få ha en röst med i etern så skulle jag uppmuntra och uppmana oss just att ställa de två alternativens respektive politik inom området motvarandra och låta detta avgöra vår framtid.

De rödgröna gav idag besked om prioriteringar för klimatpolitik idag. Det är hoppfullt med politik som börjar med ansatsen att man vill ta täten vad gäller klimatomställningen. Det är politk som är medveten om de förödande konsekveneser (ja faktiskt) som vårt leverne idag kommer och kan ge upphov till.Det behövs en skarp klimatpolitik för att rädda vår framtid, för att värna vår värld och vår välfärd. Hållbara satsningar inom jobbsektorn och inom arbetsmarknadspolitiken är en viktig del. Inte minst visar de rödgröna att jobb och klimat hör ihop när de kopplar samman ROT och Klimatet genom ett klimatsmart ROT-avdrag för villkor, flerfamiljshus och skolor. Stödet bedöms verka för 15 000 nya klimatstödjande jobb.

De rödgröna har också svar på varför det är nödvändigt med satsningar på jämställdhet för att få ett humanare samhälle, ett rättvisare samhälle och också ett hållbarare samhälle. I somras lanserades kampanjen 50-50 i Almedalen och på deras hemsida finner vi prioriteringar och politik för jämställdhet. Den politik som alliansregeringen har fört under en mandatperiod har inte främjat utan tvärt okat klyftorna mellan män och kvinnor i vårt land. Så här beskriver de rödgröna det gapet:

Gapet mellan mäns och kvinnors löner har ökat med mer än 1 000 kronor i månaden. Sextio procent av skattesänkningarna har gått till män. Dessa skattesänkningar har inneburit nedskärningar i kvinnodominerade yrken. På ett år har antalet anställda i kommuner och landsting blivit 25 000 färre. Nedmontering av sjukförsäkringen har lett till att tiotusentals sjukskrivna har utförsäkrats, en majoritet av dessa är kvinnor.

Detta är bara ett par av de effekter som dålig jämställdhetspolitik får på vår vardag. Eller kanske snarare brist på jämställdhetspoltik. Det som saknas i den politik som förts av alliansen är ett jämställdhetsraster på politiken och inte minst inom arbetsmarknadspolitiken och skattepolitiken. Skillnader i lön, vilka som gynnas av skattesänkningar, nedskärningar inom välfärden och alla dessa utförsäkrade människor. Det är tydligt att vi inte har haft en politk för jämställdhet på en rad områden i Sverige. Det är också tydligt att en bra jämställdhetspolitik är förutsättning för en hållbar utveckling inom jobbpolitiken. Vi kan inte ha ett styre i vårt land som konsekvent gynnar hälften av vår befolkning. Det är inte politik för hela människan eller för hela samhället. Det är bara ett sätt att upprätthålla orättvisor.

Men alliansen då? Jovisst finns det punkter kring både jämställdhet och klimatet. Alliansens miljögrupp går ut med slogan om att de vill leda in Sverige i den gröna ekonomin. Deras förslag är inga hoppkopplade till jobbpolitik och framstår därför inte som en grundpelare för resten av den blå politiken. Vi kan också läsa att Nyamko Saboni slår ett slag för den jämställdhetspolitik som hon har varit med och drivit under fyra år som jämställdhetsminister. Vi kan också läsa om deras tio punkter för jämställdhet. Punkterna är de samma som dem som Saboni tagit upp. Det är tio punkter som handlar om jämställdhetsbonusar för föräldrar, fler kvinnor i ledningen av kommunala bolag och där sätter man också upp på agendan att vi behöver jämställdhetskompetens inom skolan. Men det är något som haltar här. Argumenten vilar på individualistisk grund och inte på ett synsätt om det systematiska problemet och den normkritik som vi behöver för att se hur vår bristande jämställdhet i Sverige idag är på riktigt och är avhängigt viktig för vår framtid  – en rättvis och bättre framtid. Det oroar mig att Alliansens grund för jämställdhetspolitik är ”varje individs rätt att försörja sig på sin lön och att vidra till ökad tillväxt”. De rödgröna menar istället att jämställd handlar om rättvisa. Dom skriver: ”För oss rödgröna är det självklart att alla människor ska ha samma makt att forma sina liv”. För det behövs det ett synande av våra normerande strukturer som hindrar oss från lika rättigheter. Jämställdhet är inte en fråga om att kunna försörja sig. Det är en fråga om att kunna göra det på samma villkor som någon av ett annat kön.

Jag vill ha en politik för hela Sverige. Det är därför jag är rödgrön. Det är inte något som jag håller tillbaka, och något som jag vet märks i mina texter. Jag är stolt över att ha tagit ställning. Det är också glasklart varför jag kan se problem i den grundinställning till jämställdhet och i klimatfrågan som alliansen har. Personligen anser jag att de inte har kopplat och inte heller kan ha en politik som visar att klimat och jämställdhet är det som skapar sund och rimlig jobbpolitik och hållbar tillväxtpolitik. Jag hade bara önskat att vi kunde få höra mer om detta i vår debatt. Och jag önskar att fler som jag borrar djupare i de här frågorna och inser vilka ödesfrågor det är.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s