Politiker och lobbyister: Sluta fega! Vi måste våga diskutera avfallsfrågan!

Kärnkraften diskuteras. Många verkar vara för. Men har vi hört om ansvarsfrågan kring det avfall som vi lämnar efter oss i tusentals år? eller har vi sett de ekonomiska argumenten för varför man vill satsa på kärnkraft istället för utbyggd förnybara energikällor? Nu är det dags att sluta fega och lägga korten på bordet! Fortsätt läsa Politiker och lobbyister: Sluta fega! Vi måste våga diskutera avfallsfrågan!

Centerpartiet, vad är ett parti? Alliansens el-ians kostar för svenska partisystemet

Vad ska vi med ett parti till? Vad är ett parti? Och vilket mandat ger vi partiledare och partistyrelse att ta politiska riktningar under mandattidernas gång? Centerpartiets omvändning i kärnkraftsfrågan ställer inte bara frågor om energi utan också en rad frågor om funktionen av parti, vitsen med parti och om hur man ser till att ha en levande demokrati. Frågan blir: vad är ett parti? Vad kostar våra partisamarbeten för demokratin och för oss som väljare? Fortsätt läsa Centerpartiet, vad är ett parti? Alliansens el-ians kostar för svenska partisystemet