Det är inte primärt det religiösa som är problemet med friskolor.

Jag har tänkt mycket på det här med de religiösa friskolorna varande eller icke varande. Jag har också tänkt på moralpaniken som skymmer blicken för allvarliga frågor om skolsystemen. Jag har också känt den vanliga sorgen över oförmågan att se på … Fortsätt läsa Det är inte primärt det religiösa som är problemet med friskolor.

Livskunskap till vilket pris som helst?

SR:s program Kaliber berättar om den utveckling som skett, utifrån regeringens värdegrundsuppdrag från 1994 till skolan, med skolors införande av livskunskap på schemat i programmet: Trivs du med dig själv, lille vän? Fram tonar en bild om ett ämne som mer liknar tvingande gruppterapi och om en skola som vill fostra elever till enfald istället för att värna en mångfald och visa respekt för barnens olika livsförhållanden och integritet. Kaliber rapporterar bland annat om att det inte finns någon färdig mall för vad som skall göras under livskunskapen, om att skolorna får härja fritt och sätta upp mål för hur … Fortsätt läsa Livskunskap till vilket pris som helst?