Trafiksäkerhetsåtgärd missar målet! Varning för bussen.

”30 i stället för 50. En fråga om liv och död i våra bostadsområden, enligt trafiksäkerhetsforskarna. Gatu- och trafiknämnden tog redan under den förra majoriteten ett principbeslut om att hastigheten i Uppsalas stadsdelar skulle sänkas till 30 km/tim med hjälp av de blå påbudsskyltarna, istället för de rödgula förbudsskyltarna.” citat från unt.se . En artikel om hur man gör förändringar för att nå trafiksäkerhet, men bara till en viss del. Resultatet är förödande trafikosäkerhet! Fortsätt läsa Trafiksäkerhetsåtgärd missar målet! Varning för bussen.