Etikettarkiv: Broderskap

Ny blogg är född! Broderskap – en sann gemenskap

Få saker kan kännas så självklara för mig som att associera mitt politiska engagemang och ideologi med den livsåskådning och personliga tro som jag har. Så har det inte alltid varit. Men så är det nu. Det tillhör dock inte vanligheten bland gemene man att man kopplar samman en sosse med en kristen övertygelse. Men det finns en rörelse för detta. Och den rörelsen har funnits länge och den har bidragit med mycket gott. Sveriges kristna socialdemokrater – ibland kallat broderskapsrörelsen efter sin tidning

Broderskapsrörelsen (som jag gärna skulle byta namn på till gemenskapsrörelsen för övrigt – feminist och poststrukturalist som jag är) har också en ekumeniskt sammansättning. Här finns plats för alla trossamfund. Men också för alla religionen. Ett mycket viktigt arbete är startat för att visa på detta. För visst ska det finnas socialdemokratisk politik som fördjupar en förståelse och kamp för vår mångfald i Sverige och vad andra religioner och kulturer än det kristna/sekulära/svenska ger ramen till? 

Klimatkamp, välfärdskamp, integration och asylfrågor, kamp mot diskriminering och inte minst kamp för ett rättvist samhälle är några av de saker som broderskap brinner för. För mig känns det viktigt att vara en del av broderskap. Idag vill jag också skriva om detta för att peka på bloggen: kristen vänster för alla som är intresserade. Jag tänker i alla fall länka till dom! Gör det du också och gå med i broderskap! Det är en oförvitlig gemenskap!

Välfärden är hotad. Den etiska medvetenheten behöver återupprättas

bild-825Alliansregeringen behöver se till att skapa ett humanare Sverige. Vi behöver ett samhälle vars attityd bär upp välfärdstanken. Den svenska välfärden kom till i en tid då människor ansågs vara olika, där rika utnyttjade den fattige och där de som redan hade tog för sig på den mindre resursstarka människans bekostnad. Det var också en tid då tillgången till gemensamma samhällsresurser på lika villkor var ytterst begränsad. I detta sammanhang växte den svenska välfärden upp. Den byggde på en klar etisk medvetenhet om att vi behöver varandra, där vi arbetar för varandra och där de som har lite mer ger till dem som har mindre.  Vi behöver återuppbygga ett humant Sverige. Vi behöver återupprätta människovärdet. En artikel på Broderskap skriver Jonas Magnusson, ordförande broderskapsgruppen Jönköping, i sin kritik mot alliansregeringen men också som ett inlägg om broderskaps etiska grundhållning.

Den kristendom vi vill stå för har sin utgångspunkt i att se varje människa. Att inte bunta ihop. Att inte sätta etiketter som stämplar. Att inte dela in människor i onda och goda. Att alltid ge alla människor nya chanser till utveckling.”

Magnusson har helt rätt och det är skönt att någon inom politiken står för en tydlig etik. Det han visar på är en etisk medvetenhet som alliansregeringen saknar. Också den medvetenheten att välfärden bygger på etik. Etik bygger på antaganden om världen och på normer som man tar för sant. Välfärdens fundamentala etik bör vara att vi vill att människor har lika rätt och lika möjlighet till att

  • ·      Får utbildning
  • ·      Sjukvård
  • ·      Mat på bordet
  • ·      Behandlas lika
  • ·      Få en andra chans
  • ·      Bidra med en del av sitt eget för att välfärden ska fungera

Själva grundstommen är en vacker tanke som säger: när du faller så står jag, när du ropar så svarar jag, när du gråter så tröstar jag. När jag faller så stöttar du, när jag söker så finns du där och när jag sörjer är det din axel jag hittar. Välfärden är en solidaritetsprincip. Den är något att vara enormt stolt över.

Den utmanas nu. Alliansregeringen smyger in tveksamheten och individualitetens egoism in i vår välfärdstanke. Plötsligt blir mitt hus viktigare än ditt, mitt liv mer värt än andras och min rätt viktigare än min medborgeliga skyldighet. Det är också i detta gytter som begrepp som utanförskap kommer in, det är här det sociala trygghetssystemet rubbas i grunden, och det är här man skapar en politik där vi räknar med att alla inte har samma möjligheter och där vi behöver en grupp medborgare som lever lite sämre än oss andra. Det anses bra för tillväxten. Men det är en skam för Sverige och för den ryggrad som vi en gång hade. Den svenska välfärdsmodellen. 

Vi behöver återupprätta människovärdet. Vi behöver återerövra den etiska grundhållning som kan försvara vårt välfärdssamhälle. Vi behöver ta oss en funderar på vad vår individualism får för samhälleliga konsekvenser. Den som är lat är inte den som har svårt att gå till jobbet. Den lata är den som inte orkar tänka på någon annan än sig själv!