Etikettarkiv: delat ledarskap

Delat ledarskap: ett helt ledarskap

Jag tror på delat ledarskap. I alla dess former. Vad är det för en tanke att vi behöver vara ensamma på topparna? Delat ledarskap är också ett delat ansvar. Om vi delar ansvar så behöver vi också tänka tillsammans, formulera tillsammans och öva på tillit och förtroende tillsammans. Det är bra saker som gör gott med organisationer. Det delade ledarskapet är också ett dubbelt ledarskap. Man får mer av allt möjligt. Mer ledarskap i två personer, mer resurser i två företrädare, fler tankar, angrepp och förhoppningsvis klokare beslut. Ett delat ledarskap är nog ett helt ledarskap.

Jag vill se två partiledare för socialdemokraterna i framtiden. Jag vill se två ordföranden som tillsammans utgör ledarskapet. Jag vill att de var och en får titulera sig partiledare. Jag vill komma så nära ett helt delat ledarskap som möjligt. Jag kan tänka mig att kompromissa på punkten med ett delat ledarskap o form av 1 och 2:e ordförande. Men jag vill helst ha ett helt delat ledarskap.

Jag vill se en man och en kvinna. Båda relativt unga. Inom socialdemokratin är det runt 40 år. Jag vill att de har bred erfarenhet och jag vill att minst en av dem inte är skolad traditionellt inom socialdemokratin och SSU. De behöver inte ha en facklig profil och jag vill att de ska vara personer som brinner för jämställdhet, hållbarhet, grön tillväxt, mångkultur och välfärd – allt i en tappning som inspirerar mot år 2015.

Jag önskar också att vi får ett ledarskap som är ett ledarskap för vår organisation och som vågar säga att nu mina vänner så skall vi kämpa för att  socialdemokratin ska vara en välkomnande folkrörelse och gemenskap. Nu skall vi bli riktigt bra, i alla led, på att välkomna dem som vill engagera sig med oss för ett bättre samhälle. Nu skall vi i våra distrikt få igång samtal och diskussioner och skapa många politiska verkstäder och tankesmedjor. Vi skall inspirera till nätverkande och vi skall göra upp med stela strukturer och bråka med oss själva där byråkratin har fått skapa cement runt vårt engagemang. Jag vill se ett ledarskap som inspirerar till förnyelse i tanke, ord och handling. Ja – en parafras på förnyelsens kraft i förlåtelsen. Låt oss bygga ett ledarskap som får vårt land att släppa fram dem vars röst inte ännu hörs och vars tanke ännu inte är representerad inom ramen för våra tankar och vår ideologi.

Jag vill se ett delat ledarskap: ett helt och delaktigt ledarskap som smittar.

Andra som har tankar om delat ledarskap: Ulf Bjereld, Gudrun Schyman och Aron Etzler om delat ledarskap på Sveriges Radio, Karin Långström Vinge har tankar om delat ledarskap. Röda Berget vet vad som krävs för ett gott ledarskap inom den ideella världen. Den värld som vi trots allt som politiskt parti befinner oss i organisatoriskt.

Sahlin avgår: vad händer med ledar(s)kapet nu?

Tänder ett ljus och stillar tanken enstund. Det är dagen efter Hugos ettårs kalas och Mona Sahlin avgår och med henne försvinner en del förhoppningar. I alla fall för ett par år, för vem skall ta över efter henne? Det är svårt att tänka sig en självklar efterträdare som skulle kunna 1) göra en riktig rejäl förnyelse med allt vad det innebär av mod, förtroende och karaktär och 2) vinna valet 2014. Aftonbladet listar de 10 hetaste namnen enligt dem. Ärligt talat blir jag bara trött av att läsa den listan. Östros, Johansson, Palm, Byland, Stern, Juholt och Österberg – känns inte helt nytänkt. Det känns som om det inte var så länge sedan vi var i den här situationen och letade med ljus och lyckta och spekulerade. Troligtvis kommer det ropas efter Margit Wallström och Ulrica Messing har redan hört nämnas. De ses som frälsningen som kommer från oben. Som den ljuva kvinnliga fägringen som sänker tröst och som kan ge trygghet. Lite som en madonnaönskan. Det är tveksamt om vi får se en ny ensam kvinnlig partiledare för socialdemokraterna vid nästa val av ordförande. Jag hoppas så och tackar Kristina Persdotter och Rebella för lite hopp.

Det hade varit fint att se ett delat ledarskap för socialdemokratin. Det hade känts tidsenligt och relevant. Det hade också kunnat kännas som ett brott med traditioner och historiska förväntningar på en tung post som mer verkar ligga innehavaren och s-politiken i fatet. Nytänk hade inte varit dumt kring ledarskapet för ett parti som behöver krafttag kring sina strukturer och sin politik. Ett delat ledarskap med en kvinna och en man. En inom riksdagen och en utanför.

Jag blåser ut ljuset och ska snart brassa lite middag till familjen. Ljuset som jag tände förut var Hugos dopljus. Ett ljus som ska påminna om hoppet och kärleken som ändå, trots allt, finns i världen. Den kärlek som vi människor kan ge och visa varandra. Jag hoppas att Mona får den kärleken av sina nära runt om henne ikväll.  Och många många kvällar framöver. Hon har visat stor kärlek till oss s-väljare och till ett parti i kris. Hon visade det när hon ställde upp och lät sig vara den som tog oss igenom några av våra svåraste år. I en tid där kollektivismen var ute och egoismen spirade och hoppet om medmänsklighet var något grusat. Tack Mona för att du valde att ställa upp!

DN: Mona Sahlin avgår

Andra bloggar om Sahlins avgång: Kristina Persdotter, Röda Berget, Lena Sommestad, Anna Vikström, S-studenter, HBT-sossen, Claes Krantz