Politiker och lobbyister: Sluta fega! Vi måste våga diskutera avfallsfrågan!

Kärnkraften diskuteras. Många verkar vara för. Men har vi hört om ansvarsfrågan kring det avfall som vi lämnar efter oss i tusentals år? eller har vi sett de ekonomiska argumenten för varför man vill satsa på kärnkraft istället för utbyggd förnybara energikällor? Nu är det dags att sluta fega och lägga korten på bordet! Fortsätt läsa Politiker och lobbyister: Sluta fega! Vi måste våga diskutera avfallsfrågan!