SSU ordförande tog bladet från munnen och blev hunsad direkt

Det är på samma gång hoppfullt som tragiskt att SSU representanter går ut och är delade i frågan kring Svergie och kärnkraften. Frågan som inte på några sätt är svart/vit. Frågan som i allra högsta grad är mulitvariabel. Här handlar det om vilka argument som du viktar främst och vilken fot du vill stå på. Den ekonomiska marknaden eller miljö och säkerhet. Det är där valet står. SSU s ordförande gjorde helt rätt som gick ut och var en kraft i sammanhanget som sa: nej till kärnkraft och ja till fortsatta avvecklingsplaner. Jytte Guteland har varit alltför tyst men kom … Fortsätt läsa SSU ordförande tog bladet från munnen och blev hunsad direkt

Politiker och lobbyister: Sluta fega! Vi måste våga diskutera avfallsfrågan!

Kärnkraften diskuteras. Många verkar vara för. Men har vi hört om ansvarsfrågan kring det avfall som vi lämnar efter oss i tusentals år? eller har vi sett de ekonomiska argumenten för varför man vill satsa på kärnkraft istället för utbyggd förnybara energikällor? Nu är det dags att sluta fega och lägga korten på bordet! Fortsätt läsa Politiker och lobbyister: Sluta fega! Vi måste våga diskutera avfallsfrågan!

Centerpartiet, vad är ett parti? Alliansens el-ians kostar för svenska partisystemet

Vad ska vi med ett parti till? Vad är ett parti? Och vilket mandat ger vi partiledare och partistyrelse att ta politiska riktningar under mandattidernas gång? Centerpartiets omvändning i kärnkraftsfrågan ställer inte bara frågor om energi utan också en rad frågor om funktionen av parti, vitsen med parti och om hur man ser till att ha en levande demokrati. Frågan blir: vad är ett parti? Vad kostar våra partisamarbeten för demokratin och för oss som väljare? Fortsätt läsa Centerpartiet, vad är ett parti? Alliansens el-ians kostar för svenska partisystemet