För in religionsfriheten som en prioriterad diskrimineringsgrund, Sida!

Almedalen 2009. Sverige behövs i arbetet med religionsfrihet. Katarine Cash från Svenska Missionsrådet presenterar rapporten ”Tro, frihet och förändring – så kan religionsfrihet integreras i svensk utrikespolitik” där regeringen bland annat får påtryckningen om att inse vikten av att verka för främjandet av religionsfriheten och framför allt plocka upp diskrimineringgrunden för tro och religon in i listan som av Sida skall prioriteras. I rapporten finns fyra krav bland annat:  Ander Melborn, tidigare chefredaktör på DN, nu chefredaktör för Sändaren, pekar dock på att religonsfrihet är inte så enkelt. Frihet från religon och frihet till religon – vi har olika seminarier. … Fortsätt läsa För in religionsfriheten som en prioriterad diskrimineringsgrund, Sida!