Etikettarkiv: Kristina Persdotter

TCO och SSCO har svaret: It’s the education, stupid!

Almedalen 29 juni 09. TCO och SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation) går samman och släpper uppropet om högre utbildning. Kristina Persdotter och Nicke Grundberg presenterade fem åtgärder som de ser att regering och politiken behöver satsa på. Dels för att stärka Sveriges konkurrenskraft men också för att ge kommande generationer en stabilare ekonomisk grund att stå på.

För att kort sammanfatta upproret så vill de detta: Gör något aktivt med den social snedrekryteringen (vi ser en fortsatt stark snedfördelning mellan olika socioekonomiska grupper vid högskolan och de som slutför sina studier), regeringen bör förbättra kvaliteten i den högre utbildningen genom att höja resurstilldelningen per student (idag märkbart låg ersättning som ger effekt på kvaliteten) samt att det ska kunna gå att studera under rimliga levnadsförhållanden (studiemedlet är oroväckande under fattigdomsgränsen i Sverige). Ytterligare två punkter fanns på uppropet om strategisk utökning av studieplatserna och om att bevara studentinflytandet. 

Som utbildningspolitiskt engagerad har man hört det förut. Men icke mindre viktigt att skandera det igen. Den svenska högre utbildningen är inom vissa delar i kris. Den svenska jobbkrisen kan också på många sätt finna en del av sina lösningar på de satsningar som TCO och SSCO tillsammans sammanfattar och tydliggör. 

Kvantitet och kvalitet – inget motsatspar

Den stor behållningen av seminariet var dock en av de saker som kom fram i paneldebatten. Till synes verkade det som om rektor Kerstin Norén klarade av att utmana synen på att kvalitet och kvantitet står mot varandra. Enligt henne behöver det inte alls vara så. Kvaliteten utmanas inte av kvantitetet och tvärtom. Det är frågan om hur vi kvalitetsäkrar och hur vi arbetar med utvärdering och uppföljning som har effekter på kvaliteten, inte hur många vi väljer att utbilda i sig. Undertecknad känner sig tacksam för klargörandet och att det också fick hål på debatten om vad som har varit och vad som kommer. Sofia Karlsson, moderator, sammanfattade den debatten och diskussionen på ett finurligt sätt: det är som att befinna sig mitt i en familjemiddag. 

Svaret är enkelt. Det handlar om högre utbildning! Frågan var hur vi skapar en tillväxt och ett (S)verige för framtiden.

Studentinflytande mineras med Leijonborgs förslag. Universitet, fackförbund och politiker är överens.

Det är synd att något så positivt och bra för studentlivet, utbildningen och studiecosiala frågor kraftigt riskerar att tappas på kraft. Studentorganisationen idag är något att vara stolta över. idag har alla studenter möjligheter att påverka och medverka till bättre kvalitet, engagemang för studenterna och att driva frågor för att påverka deras situation. Idag igår vi alla i samma system och har frihet att välja grad av engagemang. För alla dem som inte är med och bidrar med sin egen tid till studentinflytandet så tror jag att de allra flesta (dessa hörs dock aldrig i debatten) är glada för det arbete som deras engagerade bild-599med-studenter. Jag hoppas att de som läser anti-kår kommentarerna som nämns också förstår vad som står på spel, dvs det ytterst frivilliga, äkta engagerande och fina arbete som så många studenter gör för varandra. Utan en kårstruktur tror jag att vi förlorar den enhetliga röst som är så viktig för att vi ska kunna ha ett reellt studentinflytande. Jag hoppas på kraftiga avslagsrop på propositionen! Jag hoppas också på att socialdemokrater, vänsterpartiseter och miljöpartister nu ställer sig på studenternas sida och gör deras röst hörd! 

Marie Granlund skriver en artikel på temat: Leijonborg tystar studenterna. Det är en god analys av läget. Och jag hoppas att socialdemokraterna tar till sig av detta och kämpar med oss som vill bevara studentinflytandet. 

Kristina Persdotter, TCO, påtalar också det försvagade studentinflytandet. Hon ser en oro med den låga ersättningen och den snabba avvecklingen. 

Det mycket låga statsbidraget i kombination med ett snabbt avskaffande av obligatoriet riskerar att kraftigt försvaga studentinflytandet vid landets högskolor och universitet. (Kristina Persdotter

Uppsala universitet ser också en risk med att studentinflytandet kommer att försvagas med Leijonborgs förslag. Prorektor Kerstin Sahlin säger:

Förslaget riskerar att undergräva utbildningens kvalitet på grund av att ersättningsnivåerna blir så låga

Studentinflytande och utbildningskvalitet hör nära samman. En stark studentorganisation som är oberoende av stat och kommersiell verksamhet är det som gör det möjligt för studenterna att ägna sitt engagemang för att granska och påverka utbildningen. Ett avskaffande av kårobligatoriet utmanar detta. Jag hoppas verkligen att alla kritiker förstår och tar detta till sig. Det som jag ser när jag läser kommentarer är att de, precis som Leijonborg, inte har någon egen erfarenhet om vad det är detta handlar om. Det tycker jag är ansvarslöst!