Etikettarkiv: Sahlin

Sahlin avgår: vad händer med ledar(s)kapet nu?

Tänder ett ljus och stillar tanken enstund. Det är dagen efter Hugos ettårs kalas och Mona Sahlin avgår och med henne försvinner en del förhoppningar. I alla fall för ett par år, för vem skall ta över efter henne? Det är svårt att tänka sig en självklar efterträdare som skulle kunna 1) göra en riktig rejäl förnyelse med allt vad det innebär av mod, förtroende och karaktär och 2) vinna valet 2014. Aftonbladet listar de 10 hetaste namnen enligt dem. Ärligt talat blir jag bara trött av att läsa den listan. Östros, Johansson, Palm, Byland, Stern, Juholt och Österberg – känns inte helt nytänkt. Det känns som om det inte var så länge sedan vi var i den här situationen och letade med ljus och lyckta och spekulerade. Troligtvis kommer det ropas efter Margit Wallström och Ulrica Messing har redan hört nämnas. De ses som frälsningen som kommer från oben. Som den ljuva kvinnliga fägringen som sänker tröst och som kan ge trygghet. Lite som en madonnaönskan. Det är tveksamt om vi får se en ny ensam kvinnlig partiledare för socialdemokraterna vid nästa val av ordförande. Jag hoppas så och tackar Kristina Persdotter och Rebella för lite hopp.

Det hade varit fint att se ett delat ledarskap för socialdemokratin. Det hade känts tidsenligt och relevant. Det hade också kunnat kännas som ett brott med traditioner och historiska förväntningar på en tung post som mer verkar ligga innehavaren och s-politiken i fatet. Nytänk hade inte varit dumt kring ledarskapet för ett parti som behöver krafttag kring sina strukturer och sin politik. Ett delat ledarskap med en kvinna och en man. En inom riksdagen och en utanför.

Jag blåser ut ljuset och ska snart brassa lite middag till familjen. Ljuset som jag tände förut var Hugos dopljus. Ett ljus som ska påminna om hoppet och kärleken som ändå, trots allt, finns i världen. Den kärlek som vi människor kan ge och visa varandra. Jag hoppas att Mona får den kärleken av sina nära runt om henne ikväll.  Och många många kvällar framöver. Hon har visat stor kärlek till oss s-väljare och till ett parti i kris. Hon visade det när hon ställde upp och lät sig vara den som tog oss igenom några av våra svåraste år. I en tid där kollektivismen var ute och egoismen spirade och hoppet om medmänsklighet var något grusat. Tack Mona för att du valde att ställa upp!

DN: Mona Sahlin avgår

Andra bloggar om Sahlins avgång: Kristina Persdotter, Röda Berget, Lena Sommestad, Anna Vikström, S-studenter, HBT-sossen, Claes Krantz

Politiker och lobbyister: Sluta fega! Vi måste våga diskutera avfallsfrågan!

Kärnkraft? Hela 57% av Sveriges befolkning säger ja till kärnkraft. Men var tredje (33%) säger nej enligt synovates undersökning. I DN idag kan vi läsa om opinionen kring kärnkraft. Jag är en av de få s-väljarna som stödjer Sahlins linje om en fortsatt avvecklingsplan. Jag kan inte se hur det är moraliskt försvarbart med en annan hållning.

Idag finns det en ny generation som har en åsikt. Den generationen som inte fanns 1980 då folkomrösningen var. Själv var jag två år då. Har världen blivit bild-598annorlunda sedan dess? Har argumentet som då gjorde att vi ville avveckla kärnkraften inom sinnomtid tjänat ut sitt syfte? Världen har i viss mening blivit annorlunda och vissa argument har inte samma svung i dag som de hade då. Vi har fått en annan medvetenhet om klimathotet som också gör att argumenten för kärnkraft har blivit starkare och fler. Jag tror att det är dessa som har vunnit mark idag. Vi ser hur opinionen säger: kärnkraft behövs pågrund av att vi inte kan ha förnybara engergikällor för hela vårt behov. De finns också de som säger att kärnkraft är ett alternativ i arbetet med att rädda vår jord.

Håll upp ett tag! Stanna upp och reflektera över vad vi får för konsekvenser för ett ja! Skulle vi våga ta i den linjen i debatten skulle vi visa ansvarsfull politisk insikt. Men konsekvensanalysen lyser med sin uranglödande frånvaro.

Ärr det inte tydligt att vi glömmer bort detta i debatten? Vi behöver fundera och argumentera kring avfallsfrågan. Är det ansvarsfullt att öppna upp för att bygga nytt (för lönsamhet måste vi ha reaktorerna igång lääääänge) och ge kommande generationer ett avfall att hantera. Idag finns det forskning som visar att vi kan bygga effektivare kärnkraftverk. Kom då ihåg när du hör det argumentet att avfallstiden sägs ha potential att minskas från nuvarande 100 000 år till 1000 år. Visst är det en klar markant minskning. Men vi talar ändå om sekellånga avfallshanteringar. Vad vet vi vad det har för effekter? Vi måste fundera på detta och vi måste våga ta i ansvarsfrågan – vilka är vi att ge kommande generationer detta hanterande? Nej, satsa på förnybart och säg nej till att vi bygger nya reaktorer i Sverige! Vi har tillräckligt med resurser för att klara elförsörjningen i Sverige. Vårt problem blir snarare att det blir dyrare med vår el än att ta in kärnkraftsproducerad el från Finland… Där har ni anledningen till varför det talas om att ha kärnkraften kvar och varför avfallsansvaret negligeras i det tysta. Det är en fråga om ekonomi, inte om att göra klimat och kommande generationer en tjänst. För det är BS!

Jag hoppas att de 57% som sagt sig tycka att kärnkraft är en god idé också tagit sig en funderare på avfallsfrågan och det moraliska kring avfall och klimat. Jag hoppas också att de 10% osäkra kräver ett svar innan de har bestämt sig.

PS: Låt mig citera Svensk Kärnbränsle AB:

”Under de senaste decennierna har vi byggt upp ett system med anläggningar för att ta hand om olika typer av avfall. En viktig del saknas dock fortfarande – ett slutförvar för det använda kärnbränslet”Svensk Kärnbränslehantering AB