Samtal istället för piller. Ett steg i rätt riktning mot humanare vård

Omprogrammering av våra tankar skall hjälpa stressade själar tillbaka på banan. Den kognitiva beteendeterapin har under det senaste decenniet vunnit mark och blivit en ledande behandlingsmetod. Inte minst kring ångestproblem som är relaterade till utmattningssymtom. Är det här bra? Ja, om man får tro Anders Milton, regeringens tidigare psykiatrisamordnare, är detta riktigt bra. Han främsta argument är att det är bra samhällsekonomiskt, just för att man räknar med att fler personer blir fortare tillbaka i arbete och att sjukskrivningsomfattningen kommer att minska ytterligare. Utbildningen av terapeuter och psykologer med rätt kompetens kommer att vara ett sant framtidsyrke. Socialstyrelsens nya riktlinjer … Fortsätt läsa Samtal istället för piller. Ett steg i rätt riktning mot humanare vård